Quaderns d’expressió creativa:ns d’expressió creativa: “Mamá”