Política de privacitat

FUNDACIÓ ÀMBIT ECOLOGIA EMOCIONAL (en endavant, FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL) té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a través dels formularis facilitats en www.fundacioecologiaemocional.org o mitjançant qualsevol forma de contacte referida a la web.

De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, RGPD), aquesta tasca de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

Informació sobre la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades de caràcter personal

FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL podrà recopilar dades d’aquells usuaris que es posin en contacte a través de correu electrònic o telèfon, i que legitimaran el tractament de les dades segons les estipulacions recollides en el present apartat, prestant l’usuari consentiment per a això.

L’usuari consent inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que faciliti siguin tractades per a la seva recollida, registre en els fitxers de FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL i utilització amb les següents finalitats:

– Gestionar el motiu del seu contacte i donar-li tràmit a nivell administratiu.
– Prestar els serveis assenyalats a la nostra pàgina web.
– Accés i utilització del campus virtual.
– Remissió de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries, incloent-se l’enviament de Newsletter en les condicions que s’exposaran en l’apartat corresponent.

Així mateix, l’usuari autoritza que les dades de caràcter personal que tracti FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL siguin cedides o comunicades a empreses associades a FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL, amb les mateixes finalitats per les quals han estat recollides.

S’informa a l’usuari que la base legal per al tractament de les seves dades de caràcter personal és el consentiment. Per tal de complir amb aquest requisit, l’usuari haurà d’emplenar els camps marcats com “obligatoris” al formulari de contacte de la nostra web, a més d’acceptar la present política de privacitat. L’emplenament parcial o el no emplenament de la informació explicada anteriorment pot donar lloc a la no atenció de la sol·licitud.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. En cas contrari, FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL pot excloure a l’usuari dels serveis que hagi sol·licitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.
Es comunica als usuaris que les dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per als quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers. Posteriorment, les dades de caràcter personal que compleixin aquesta condició seran suprimits, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació. Cal destacar que, de la mateixa manera, les dades de caràcter personal seran suprimides en el cas que l’usuari exerceixi el dret de cancel·lació de les mateixes.

S’informa que FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL contracta la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei amb encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.

Drets dels usuaris

El consentiment prestat per l’usuari pot ser revocat en qualsevol moment i, per això, els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, així com la limitació o oposició al seu tractament que preveu el RGDP i la LOPD, dirigint una comunicació per escrit a l’adreça: Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats) 08030 Barcelona; o bé a través de correu electrònic fundacio@fundacioecologiaemocional.org incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar i assumpte “PROTECCIÓ DE DADES – FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL”.

L’usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Xarxes Socials

FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL està present a les principals xarxes socials: Twitter, Facebook i Instagram. Per aquest motiu assumeix el paper de responsable del tractament de les dades contingudes en els seus perfils derivat d’amics, likes, followers o seguidors, comentaris, pines, etc.

L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL està present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per informar els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

Newsletter

FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL ofereix de manera gratuïta als usuaris el servei de Newsletter, que consisteix en l’enviament periòdic de notícies i comunicacions comercials relacionades amb l’entorn FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL.

L’usuari podrà donar-se de baixa del servei en qualsevol moment prement l’enllaç que apareix al final del missatge d’actualització que rep al seu correu electrònic o exercint el seu dret de rectificació, supressió, limitació o oposició davant FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL de la mateixa manera ja esmentat en matèria de protecció de dades.

Seguretat aplicada a les dades de caràcter personal

Amb l’objecte de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de les dades, així com el tractament o l’accés no autoritzat de tercers tal com estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

Modificacions

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL aquest dret en exclusiva.

Contacte amb FUNDACIÓ ECOLOGIA EMOCIONAL
Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats)
08030 – Barcelona
Tlf. 647742140
fundacio@fundacioecologiaemocional.org

Darrera modificació: 27 juliol 2022

Text legal desenvolupat per:
Área Digital Abogados, S.L.P.
adabogados.net