Ecologia Emocional si ets una organització

L’Ecologia Emocional és l’art de transformar i dirigir la nostra energia emocional de tal forma que reverteixi en el nostre creixement personal, en la millora de la qualitat de les nostres relacions i una millor cura del nostre món.

El propòsit de l’Institut d’Ecologia Emocional és desenvolupar programes concrets que incideixen en la Transform‐Acció positiva de les persones en els diferents ecosistemes socials: família, educació, social i salut i Organitzacions.

Els ecosistemes laborals milloren quan milloren les persones que els habiten.
Mercè Conangla i Jaume Soler

L’Ecologia Emocional aplicada a qualsevol ecosistema laboral dóna una resposta nova, creativa i aplicable al repte de la qualitat emocional. Si volem que algú faci alguna cosa nova i millor, hem d’ajudar-lo a convertir-se en algú nou i millor. Les emocions ens poden moure a actuar de forma creativa o destructiva, ens bloquegen o ens projecten, ens permeten crear sinergies o ens separen.

En definitiva, tot ecosistema millora quan milloren i creixen, personal i professionalment, les persones que la composen i no té més futur que el que aquestes tinguin.

Descobreix a continuació com apliquem l’Ecologia Emocional a cada Ecosistema: salut, educació i organitzacions.

Et convidem a conèixer el nostre equip de formadors/es!
Som entitat acreditada per FUNDAE per tant totes les nostres formacions són bonificables

ara també pots Fer Amiga la teva Organització

Salut

Els professionals que acompanyen altres persones en situacions de vulnerabilitat es veuen constantment exposats a situacions de crisi que els exigeixen la constant adaptació i posada en pràctica dels seus recursos: intel·lectuals, psicològics, i de manera especial, emocionals.

En el cas que no aconsegueixin aplicar les estratègies necessàries per adaptar-se positivament a aquestes situacions, poden arribar a desequilibrar-se emocionalment i com a conseqüència, ser incapaços de fer una de les funcions més important: acompanyar i tenir cura de la persona.

Des de Fundació Ecologia Emocional i des del model d’Ecologia Emocional volem compartir recursos que ajudin a prevenir i a buscar solucions creatives, pacífiques i amoroses als conflictes que es plantegen en la tasca sanitària.

Alguns exemples de propostes formatives: 

Contacta amb  nosaltres per demanar-nos proposta de formació en funció de les teves necessitats! 

“Ser capaç de prestar atenció a un mateix és requisit previ per tenir la capacitat de prestar atenció als altres; sentir-se a gust amb un mateix és la condició necessària per a relacionar-se amb altres.”
Erich Fromm

Clients de l'ecosistema SALUT amb els que hem treballat:

Les marques i noms comercials anomenats pertanyen als seus respectius propietaris.

“L’educació és la millor inversió per promoure el canvi cap a una societat més Ètica, Sostenible, Íntegra,  Emocionalment Ecològica i Equilibrada.”
Mercè Conangla i Jaume Soler

Educació

La convivència amb persones amb diferents visions del món, valors i objectius, així com l’aparició d’escenaris que no podem ni imaginar requeriran persones capaces de sincronitzar pensament i emoció per a poder realitzar accions més intel·ligents.

És essencial educar-nos i educar a la nova generació per al bon exercici de la raó i capacitar-la perquè pugui gestionar emocionalment les seves emocions, proporcionant-li uns valors personals sòlids que la capacitin per al diàleg, la tolerància, la solidaritat i la recerca de solucions creatives als reptes que se li presentin.

Des de Fundació  Ecologia Emocional proposem una educació integral que ensenyi a viure en tot tipus de paisatges i climes emocionals i no es quedi tan sols amb la part fàcil, còmoda o agradable de la vida.

Contacta amb  nosaltres per demanar-nos proposta de formació en funció de les teves necessitats! 

Clients de l'ecosistema EDUCACIÓ amb els que hem treballat:

Les marques i noms comercials anomenats pertanyen als seus respectius propietaris.

Organitzacions

L’Ecologia Emocional proposa una metodologia vivencial on es treballa amb les persones participant des de la reflexió, l’autoconeixement, l’esperit lúdic i la creativitat creant un espai protegit per afavorir l’intercanvi d’experiències i convidar a connectar amb energies emocionals creadores i motivadores.

Una de les idees força d’Ecologia Emocional és que no estem sols, sinó que vivim en xarxa perquè ens interrelacionem els uns amb els altres i per això el treballar en un mateix té un impacte directe amb el tracte amb els propis companys/es (client intern).

Des de Fundació  Ecologia Emocional proposem desenvolupar les pròpies competències i recursos emocionals a fi de donar la millor resposta com a professional, promovent actituds que potenciïn les bones pràctiques ètiques dins de l’organització.

Alguns exemples de propostes formatives: 

Contacta amb  nosaltres per demanar-nos proposta de formació en funció de les teves necessitats! 

Les empreses amb cor són el futur perquè són capaços d’atreure als millors professionals. En elles i amb elles és possible «tenir vida» i fan possible la integració i la interconnexió de les diferents facetes de l’ésser en lloc de compartimentar, dividir o escindir.

Com millorar el lideratge, gestionar els intangibles, l’acompanyament de persones o la gestió de conflictes, des del model d’Ecologia Emocional.

Tria la Form-acció que millor s’adapti a les necessitats del teu equip!

 

 

Clients de l'ecosistema ORGANITZACIONS amb els que hem treballat:​

Les marques i noms comercials anomenats pertanyen als seus respectius propietaris.

FES AMIGA LA TEVA ORGANITZACIÓ

PERSONES SENSIBLES, ORGANITZACIONS AMB COR

Són organitzacions emocionalment ecològiques: una mica més que capital, una mica més que diners i una mica més que resultats. Soler & Conangla.

Per la Fundació Ecologia Emocional les organitzacions són importants motors de canvi social que poden generar canvis reals en la vida de les persones.

Establir aliances amb empreses que comparteixen la seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa amb la de la Fundació Ecologia Emocional ens permet continuar donant viabilitat a un projecte socialment útil que aposta pel canvi i la millora social, a partir del treball i la millora dels nivells de benestar psicològic i de realització individual i col.lectiva, donant-los les eines necessàries perquè siguin elles mateixes les generadores de canvis, a nivell individual i en tot el seu entorn.
Us animem a fer la vostra organització amiga de la Fundació Ecologia Emocional!

Com puc fer a la meva organització ‘AMIGA’ de la Fundació? Amb una aportació anual entre 150 i 500 €/any (valors aproximats en funció del número de persones que hi treballeu)

  • Fins a 100 persones: 150€/any
  • De 100 a 300 persones: 300 €/any
  • De 300 a 1000 persones: 500€/any
  • Més de 1000 persones: a concretar

Què oferim ?

  • Millorar la Responsabiliat Social Corporativa de la teva organització,
  • Tot el personal de la teva organització podrà gaudir de totes les activitats del programa anual de l’Institut de Creixement Personal de forma totalment gratuïta.
  • Tot el personal de la teva organització podrà obtenir descomptes (preu Amic/Amiga) a tots el programes formatius de l’Institut d’Ecologia Emocional.
  • Descomptes a totes les formacions que impartim a la teva organització.
  • Visibilitat de la teva organització en els nostres materials de comunicació i xarxes socials, així com esment en les diferents notes de premsa.
  • Possibles col·laboracions a mida.

Desgravacions fiscals

Abans del període de presentació del IRPF, totes les empreses col·laboradores reben el Certificat Fiscal amb les aportacions realitzades a Fundació Ecologia Emocional durant l’any.  Les empreses poden deduir-se fins al 35% en la quota íntegra de l’Impost de Societats, amb un límit del 10% de la base imposable. En el cas d’autònoms, el percentatge de deducció fiscal és de fins al 25% de l’IRPF de les aportacions realitzades.

Per mes informació contactar amb Marta Terraza (Gerent Fundació Ecologia Emocional) martaterraza@ecologiaemocional.org