L’Institut de Recerca en Ecologia Emocional de la Fundació Ecologia Emocional analitza com han canviat els hàbits de la vida personal durant el període de confinament per la Covid-19, a través d’una enquesta realitzada a 680 persones de diferents edats i gènere a Catalunya (1).

L’estudi, elaborat i dut a terme per l’equip de recerca que dirigeixen Jaume Soler i Mercè Conangla, es va fixar com a objectiu conèixer com el confinament ha impactat en el l’adquisició de nous hàbits de conducta que poden ser equilibrants i ajudar-nos a millorar com persones per a construir una societat més sostenible emocionalment.

Les 680 persones que han participat han assenyalat, entre  21 conductes plantejades, quines ja tenien incorporades com a hàbits abans de la pandèmia i quines noves han incorporat a les seves vides durant el mateix. A més a més també han expressat  fins a quin punt creuen que perseveraran, un cop finalitzat el confinament, en aquests nous hàbits.

Baixar el ritme, el principal nou hàbit incorporat

Alentir ritmes (55% de les persones),  Reduir el consum i sostenibilitat (49%), Donar-se el permís per no fer res, badar (42%), Ordenar espais, buidar, fer neteja (40%), i  Incorporar una estona diària d’activitat física  (38%), han estat les conductes que major nombre de persones diu que ha incorporat com a noves.

La conducta amb un percentatge més alt de persones que han expressat que ‘ja ho feien abans’ ha estat Tenir contacte periòdic amb les persones que estimo, amb un 84%, tot i que un 40% no tenien com hàbit expressar agraïment i dir t’estimo. Aquest confinament ha fet que la meitat d’ells aproximadament hagin incorporat aquesta conducta dintre del seus nous hàbits.

Cal destacar també, i reflexionar sobre algunes dades: un 41% de participants diu que no ha fet ni ara ni abans cap tipus de voluntariat ni accions solidàries, i un 29,7% no practica cap tipus de centrament: meditació, ioga.

Finalment destacar la pregunta de fins a quin punt creuen que perseveraran en les noves conductes incorporades, dir que la mitjana ha estat d’un 3,1 / 5.

Distribució de la mostra: Gènere: 81,5% Femení, 18,5% Masculí.   Edat: -30: 6,7%, 30-45: 32,9%, 46-65: 53,5%, +65: 6,9%.

 Principals activitats de cada una de les opcions: Ja ho feia abans, Nou hàbit, Ni abans ni ara.

Nous hàbits:  valors per a construir un món millor post-COVID19

Els nous hàbits incorporats ens ajuden a ser més conscients de nosaltres i dels altres, i de com ens relacionem, començant per nosaltres mateixos i seguint amb els altres i amb la natura, amb la terra.

Aquestes noves conductes que hem expressant com a “adquirides com a nou hàbit” tenen a veure amb l’alentiment ritmes personals i socials. Es  podran mantenir com a nou hàbit?  Hem parat a la força, però volem seguir amb l’slow life? En reduir els ritmes, generem més consciència, reflexionem més, la nostra conducta té major qualitat i, sobre tot, a nivell emocional, baixem els nivells de violència i incrementem la tendresa.

Aquesta reducció de ritmes ha portat grans descobertes: un 22% de persones reconeixen haver après a gaudir de la soledat i el silenci durant el confinament, tot i que a vegades aquesta situació es planteja com un problema. O ha fet incrementar la creativitat en un 35% dels participants. I molt important i un aspecte clau per a la recuperació del teixit de producció local i per la reducció de la contaminació global: La importància del consum responsable, de proximitat, de Km 0  (49%).

Sense dubte una major austeritat, ordenant, fent neteja, reciclant, reduint necessitats, també és un hàbit clau per un bon ús dels recursos disponibles i, alhora, per prendre consciència del valor de les petites coses. Tot el contrari d’acumular i consumir per consumir. A més també ens connecta amb l’equilibri i la bellesa que suposa un espai a la llar més buit, net, nítid, ordenat. Sabem que la bellesa és un valor que ens permet major salut i equilibri emocional i ens nodreix.

 MES INFO:

Si vols l’estudi sencer pots contactar amb Marta Terraza