Avís Legal

En virtut del que estipula l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el domini www.fundacioecologiaemocional.org pertany, com a titular a:

FUNDACIÓ ÀMBIT ECOLOGIA EMOCIONAL (en endavant, FUNDACIÓ EE)
CIF: G62896048
Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats)
Barcelona (08030 – Barcelona)
www.fundacioecologiaemocional.org

Inscrita en el Registre i suport a les Entitats, Inscripció 1.677 el 02/02/2002.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquesta web es regirà per les presents condicions, incloent els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des de FUNDACIÓ EE li preguem que llegeixi atentament aquestes condicions ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Ha de saber que amb el mer accés a la web se’l considera com a “usuari” de la mateixa i amb això accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar-les se li recomana no seguir fent ús de la web. Destacar que l’accés a www.fundacioecologiaemocional.org és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

FUNDACIÓ EE es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, es compromet a publicar i amb això informar de les variacions que poguessin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari segueixi fent ús de la web.

Així mateix, FUNDACIÓ EE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’estructura i disseny de la web, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l’accés a la web.

Podria passar que derivat de les modificacions en la web descrites en el paràgraf anterior s’incloguessin nous continguts o serveis que a més d’estar subjectes a aquestes condicions d’ús també ho estiguessin a condicions particulars o especials que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l’estipulat en aquestes últimes.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

Durant l’ús de la present web, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, el costum i l’ordre públic durant l’ús de la present web, quedant prohibit l’ús amb fins il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per FUNDACIÓ EE o tercers. Per tant, l’ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l’usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i/o drets de FUNDACIÓ EE i/o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la web. Així mateix, s’ha d’abstenir d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades de FUNDACIÓ EE.

L’usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb FUNDACIÓ EE, constituint-se com a únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a FUNDACIÓ EE com a tercers.

FUNDACIÓ EEadopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus, fins i tot en els arxius que es puguin descarregar derivats de l’ús de la web. Això no obstant, s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són plenament fiables pel que FUNDACIÓ EE no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari. Preguem als usuaris que s’abstinguin d’introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a FUNDACIÓ EE o tercers.

FUNDACIÓ EE es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Propietat Intel·lectual i Industrial. Admissió de backlinks / hiperlinks

Permís per reproduir fotografies

Els continguts, les fotografies, vídeos, els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats a la web són propietat de FUNDACIÓ EE, o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la web o en qualsevol xarxa social on FUNDACIÓ EE sigui present, excepte en aquells casos en què hi hagi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre d’altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de FUNDACIÓ EE. Sense perjudici, l’usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina de la web per a l’ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant-se FUNDACIÓ EE el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l’eliminació immediata de qualsevol enllaç a la web.
Les condicions són:

– Serà un dret revocable i no exclusiu.

– No podrà donar a entendre que FUNDACIÓ EE recomana aquest lloc web, serveis o productes, ni falsejar la seva relació.

– No ha d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit.

– L’enllaç ha d’adreçar a la web, sense que es permeti la reproducció com a part de la seva web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de la web.

FUNDACIÓ EE no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

FUNDACIÓ EE és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

Responsabilitat de l’empresa

FUNDACIÓ EE no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d’aquelles derivades de interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l’accés a la web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, FUNDACIÓ EE no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l’eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

FUNDACIÓ EE no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s’ocasionin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a FUNDACIÓ EE.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, per la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament, a més del Reglament General de protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea) i per la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Barcelona.

Darrera modificació: 28 novembre 2022

Text legal desenvolupat per:
Área Digital Abogados, S.L.P.
adabogados.net