Taller Matinal IEE. Treball en equip: Cooperació vs Competició. Albert Bover.