Experiència: Com respiren per tu les emocions? Quina és la diversitat?