Conferència “Estimar-se per estimar. La base d’unes relacions conscients”. Carlos Ocho.