Conferència: Viure posant la vida al centre. Núria Molina