Conferència: Un cant a la vida. Montse Pedret Granero