L’últim Socioescáner Emocional elaborat per la Fundació Ecologia Emocional situa la crisi climàtica i energètica com la principal preocupació dels enquestats (67,3% sobre el total), seguit de la violència, les guerres i els moviments de població (64,6%). En tercer lloc,…